Kontaktuppgifter

Vill du ansluta dig till kören?
Vill du att kören kommer och sjunger på en fest eller en tillställning?
Finns det någon sång som du skulle vilja att kören framför?

Tag kontakt med:

Katarina Nylund, ordförande | J

Nina Fogelberg, dirigent | nina.m.fogelberg(at)gmail.com