Körens styrelse

Ordförande:  Katarina Nylund

Viceordförande:  Carita Björkestam

Sekreterare:  Johanna Johansson 

Kassör:  Minna Vesala

Medlemmar:  Christina Björkestam, Lisbeth Forsblom, Ann-Louise Gleisner och  Eva Palmén

Dirigent:  Nina Fogelberg