Aktuellt i kören våren 2024

Övningarna startar den 18 januari.

Ett körläger hålls den 27-28 januari på Villa Björkbacken i Vichtis.

En workshop med Amanda Henriksson 14.3.

En konsert i Kullo bykyrka med barnkören Diskanten 11.5. kl. 15.

Extra övning hos Mona 11.6 i samarbete med SFV

5.-7. juli deltar kören i Estlandssvenskarnas sång- och dansfest i Hapsal,  Estland. Innan båtfärden tillbaka till Helsingfors görs i ett uppehåll i Tallinn och kören medverkar i en gudstjänst i Rootsi-Mihkli kirk.

 Om kören

Alvakören grundades hösten 2018 när de två körerna Borgå Damkör och MiSisters sammanslogs. Även nya korister har anslutit sig till kören som idag har ca 25 sångare i leden.

Kören satsar på sångarglädje och kvalitet. Repertoaren är mångsidig och består av både rytmiska arrangemang och klassisk körmusik.

Alvakören fungerar som en kurs i Borgå medborgarinstitut.

Vid starten 2018 leddes kören av Borgåbördiga Amanda Henriksson (MuM). Från och med våren 2020 övergick dirgentpinnen till Nina Fogelberg som hade vikarierat som dirigent sedan 2019. 


Alvakören är namngiven efter Borgåbon Alva Forsius, som kämpade för ensamma mammor. Med stort hjärta gjorde hon sitt livsverk för kvinnor och barn med deras bästa i åtanke. På Alvas initiativ grundades ett förlossningssjukhus 1899 samt vårt lands första mödrahem, Solhem, 1914 i Borgå. Kören har tagit det som sin uppgift att föra fram Alvas livsverk, hennes osjälviska sätt att hjälpa främst mammor och barn. På Alvas födelsedag, 24.5, uppvaktar kören Alva med sång vid statyn vid det forna förlossningssjukhuset (nuvarande vandrarhemmet) på Linnankoskigatan 1. Kören samarbetar med Föreningen Alva Forsius minne. 

Alvakören övar torsdagar kl. 18.30 - 21.00 i Missionskyrkan, Fredsgatan 37, Borgå.

Nya sångare är välkomna med!

Följ oss på:

Instagram     
Facebook