Körens dirigent

Sedan hösten 2019 leds kören av Nina Fogelberg. Nina började som vikarie under Amanda Henriksson (MuM) moderskapsledighet, men från januari 2020 har hon tagit över ledarskapet för kören.

Foto: Raili Takolander
 

Nina Fogelberg fick sin musikutbildning vid Sibelius-Akademin (MuM solistiska utbildningsprogrammet/sång -93, debutkonsert -95). Hon studerade också vid Ersta Sköndal Högskola (kyrkomusikalisk högskoleexamen - 06) samt vid Guildhall School of Music, London, där hon fördjupade sig i barock- och renässansmusik 1990-91.

2021 slutför hon  sina magisterstudier i kyrkomusik med kördirigering som fördjupning på Konstuniversitetets Sibelius-Akademi.  

1994-2006 bodde Nina på Gotland, där hon verkade som konsertsångerska, sångpedagog (Musiklinjen på Gotlands Folkhögskola) och senare kyrkomusiker. 

Hon har medverkat i många uruppföranden av såväl barockmusik som nutida musik, både som solist samt som korist i landets professionella vokalensembler, bl a Radions Kammarkör och Helsingfors Kammarkör. 

Efter att huvudsakligen ha verkat inom kyrkomusiken som kantor i huvudstadsregionen sedan återkomsten till Finland har körerna åter fått en stor plats i hennes vardag; nu som dirigent för Alvakören (Borgå), Herännäisnuorten Kuoro (Helsingfors) och assisterande dirigent för Porvoon Mieslaulajat.